มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2563 New Normal ธุรกิจโรงแรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ”โควิด-19” ประเทศไทย  อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย , อ.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส  download
 2563 ผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย  download
 2563 การตลาดการท่องเที่ยวในยุควิถีปกติใหม่  อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย  download
 2563 กลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสานหลังโควิด-19  อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย  download
 2563 การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19  อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย  download
 2563 The Integration of Multimedia Call Translation  Sirin Sawangwan  download
 2563 การพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทย โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล  ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่