เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ทำบุญคณะเนื่องในวันวันคล้ายวันจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 12 ปี และมอบใบประกาศและของที่ระลึกแด่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 - 2565 ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 1 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถเอกสารเผยแพร่