วันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ วันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ และรวมถึงอาจารย์คณะศิลปสาสตร์ได้เข้าร่วม รับไหว้และให้พร นักศึกษา ณ อาคาร 5 ชั้น 10 ห้องจุลจักรพงษ์

อัลบั้มภาพวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์เอกสารเผยแพร่