#พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมด้วย สมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันจัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาอุเทนถวายครบรอบ ๙๐ ปี เวลา ๙.๐๙ น. เป็นพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ดำเนินพิธีพราหมณ์โดย พระครูสิทธิไชยบดี เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอุเทนถวายและแสดงออกถึงความรักต่อสถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันโชค เครือหงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางนิตยา เพียงตา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย อาจารย์ปรารถนา อังคประสาทชัย จากเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ก่อนเสร็จพิธีในเวลา ๑๑.๐๐ น. มีการแสดงรำ จากนาฏยศลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ถวายองค์พระวิษณุกรรมเอกสารเผยแพร่