การประกวด Mister&Miss RMUTTO 2022 คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับ นายภควัต มุขโต (น้องเติ้ล) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1 ที่คว้ารางวัล Mister RMUTTO 2022 (เดือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) และ รางวัล Mister Everymay Choice (ขวัญใจสปอนเซอร์) นางสาววรรณิษา พึ่งพา (น้องเบนซ์) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ชั้นปีที่ 1 ที่คว้ารางวัลขวัญใจองค์การนักศึกษา ในเวทีการประกวด RMUTTO STAR CONTEST 2022 ในจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสุกล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่