มอบประกาศให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเอกสารเผยแพร่