วันศุกร์ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์ โครงการการแข่งขันกีฬา LA Games ครั้งที่ 1” ณ โรงยิม ชั้น 8 อาคาร 6 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น กีฬาแชร์บอล ,กีฬาฟุตซอล ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา และ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักกะเย่อ,วิ่งสามขา ,กินวิบาก ,ปิดตาตีปี๊บ ,จานร่อน จากนั้นเป็นการมอบเหรียญรางวัล และพิธีปิด

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่