พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) วันที่ 19 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.facebook.com/media/set?vanity=la.cpc.ac.th&set=a.2091015851037221เอกสารเผยแพร่