2 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการนี้ ได้ร่วมกันตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรเอกสารเผยแพร่