พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาโชติวรสกุลนฤมิต วัดราชคฤห์วรวิหาร 2565

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่