วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการกีฬา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ นักวิชาการศึกษา สโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขา และทุกชั้นปี ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทยสืบสานวัฒนธรรมล้ำค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเสมียนนารี และชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ยังได้นำน้ำยาเอนกประสงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้ร่วมมือกันทำเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มามอบให้กับวัดเสมียนนารี โดยมีท่านพระครูใบฎีกา ธีร์ธวัช ธมฺมธีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เมตตาเป็นตัวแทนรับมอบ รวมทั้งได้มอบให้กับประชาร่วมใจ 2 (ชุมชนริมคลองเปรมประชากร) ด้วย โดยมี คุณสำราญ ศรีคร้าม ประธานชุมชนประชาร่วมใจ 2 เป็นผู้รับมอบ

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่