22 กันยายน 2566 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬา LA GAMES ครั้งที่ 2 ณ โรงยิม อาคาร 6 ชั้น 8 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสาวจิระนันท์ เกษไธสง นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมี รองคณบดี หัวน้าสาขาวิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียง และได้มีการจัดแบ่ง กลุ่มสีในการแข่งขัน ดังนี้ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สีส้ม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฯ /ทุนมนุษย์/จีน สีชมพู นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สีแดง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการกีฬา สีน้ำเงิน โดยจัดให้มีการแข่งขัน กีฬา และกีฬาพื้นบ้าน ชนิดต่างๆ เช่น การแข่งขัน แชร์บอล ระหว่างทีม อาจารย์ เจ้าหน้าที พบกับ ทีม นักศึกษา / การแข่งขันกีฬาปิดตาตีปี๊บ / โยนลูกปิงปองลงตะกร้า / ชักเย่อ ปิดท้ายด้วยการแข่งขัน ฟุตซอลกระชับมิตร ศิษย์ พบ อาจารย์ จากนั้น เป็นการมอบรางวัลในรายการต่างๆ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดงาน ขอขอบคุณผู้สนับสนุน บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท แลคตาซอย จํากัด ร้านชื่นใจคาเฟ่ ร้านน้ำแข็งเฮียตุ๊กเอกสารเผยแพร่