ขอความแสดงความยินดีกับ ผู้ชนะการประกวดวงดนตรีสากล RMUTTO MUSIC AWARDS 2023 รางวัลชนะเลิศ - วงลาเธอกลับมอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - วง The 2003 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - วง LA Band และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกวง -Adder, The 2003, ลาเธอกลับมอ, LA Band, Don’t Heart- แล้วเจอกันในการประกวด/กิจกรรมครั้งถัดไป องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเอกสารเผยแพร่