พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดราชคฤห์วรวิหาร 2565

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่