วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่