คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566เอกสารเผยแพร่