โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ "#จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔" พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมเสียสละ จิตอาสาเราภาคภูมิใจ พร้อมที่จะให้ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสน น้ำใจไม่เคยขาดแคลน เราจิตอาสา ทั้งนี้ได้จัด #กิจกรรมบรรยายให้ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร ๙ ชั้น ๒ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

อัลบั้มภาพโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจเอกสารเผยแพร่