เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีการจัดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 22 โดยได้รับเกียรติจาก "ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์" รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีคณะอาจารย์และบุคลากร จำนวน 1,500 คนเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้นักกีฬาแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีทอง สีเงิน สีทองแดง และสีแสด ภายใต้คอนเซท"วัฒนธรรม และกีฬาพื้นบ้าน"แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และ ภาคอีสานเอกสารเผยแพร่