14-15 ธันวาคม 2559มีกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ:การทำความร่วมมือ"กับคณะศิลศาสตร์ 9มทร.เอกสารเผยแพร่