วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ร่วมมือกับ SNP Media Hub Co., Ltd. ได้จัดให้มีพิธีลงนามเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีเปิดศูนย์ภาษาเกาหลี SNPLA Korean Language Center (ชื่อย่อ SNPLA KLC) ณ ห้องประชุมนริศรา อาคารจักรพงษ์ โดยมี ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคุณ อี ยองมิน ผู้บริหาร SNP Media Hub ลงนามร่วมมือกันในครั้งนี้ โดยศูนย์ภาษา SNPLA KLC นั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจากประเทศเกาหลี 23 แห่ง สำหรับนักเรียนชาวไทย ที่สนใจในการศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี และยังมีบริการให้คำปรึกษา รวมทั้ง การบริการโปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการทำงานและการพัฒนาศักยภาพอีกด้วย

อัลบั้มภาพพิธีลงนาม MOU SNP 9-10-63เอกสารเผยแพร่