เรียนการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา จักรพงษภูวนารถ เน้นเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายควบคู่กับการเรียนทฤษฎี วัน 20 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการการกีฬาได้รับเกียรติจาก คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา(พี่ปู) บริษัท ฟุตบอล 108 จำกัด ให้เกียรติถ่ายทอดประสบการณ์มากกว่า 26 ปี ทั้งอาชีพนักข่าว YouTube ผู้จัดอีเวนท์กีฬา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา ได้ทราบถึงอาชีพในอุตสาหกรรมกีฬาในอนาคต เพื่อเปิดมุมมองของอาชีพในอุตสาหกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นอีกเยอะ

เพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่