วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน จากนั้นได้กล่าวเปิดงาน และอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ เมื่อพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทยาวดี คำพุฒ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ต่อจากนั้น จึงเริ่มกิจกรรมสาธิตอาหารพื้นถิ่น อันได้แก่ อ่อมไก่ เมี่ยงทอด(เปาะเปี๊ยะญวนทอด) และส้มตำ โดย ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฯ หลังจากการสาธิตและลงมือฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวคณะศิลปศาสตร์จึงร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ปิดท้ายด้วยการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญอันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่