คณะผู้บริหารและคณาจารย์​ คณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ตะวันออก​ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย . วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม​ 2565 คณะผู้บริหารเเละคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยอาจารย์​ ดร.พณิชา จิระสัญญาณ​สกุล​ รองคณบดี​ฝ่ายกิจการนักศึกษา​และกิจการ​พิเศษ​ อาจารย์​หทัยรัตน์​ สวัสดี ผู้ช่วย​คณบดีด้านการพัฒนา​หลักสูตร​เเละวิจัย ​ อาจารย์​วีรภัทร ภค​พงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยี​สารสนเทศ​การสื่อสาร​องค์กร​และความร่วมมือภายนอก ​ อาจารย์​ ดร.สัจจวัตน์ จารึกศิลป์ หัวหน้าสาขาการจัดการการกีฬา อาจารย์​ทยาวดี คำพุฒ อาจารย์ ดร. กิตติ​ธัช มาลาหอม และอาจารย์​อนิรุทธิ์ เจริญสุข เป็นตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์เข้าพบผู้อำนวยการ​โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย ท่าน ผอ.สมบูรณ์ สาลีพันธ์ และคณาจารย์ ร่วมพูดคุย เพื่อปรึกษาหารือ​เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางความร่วมมือทางวิชาการและร่วมวางแผนแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอิสลาม​วิทยาลัย​แห่งประเทศไทเอกสารเผยแพร่