นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 คณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนักศึกษาทีม CPC 19 จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ซึ่งประกอบไปด้วย นางสาวสุชานันท์ อ้อยหวาน นางสาวศรินยา ทองประดับและนางสาวรุ่งทิพย์ ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 351 ทีม จาก 58 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผลการแข่งขันรอบสุดท้ายปรากฏว่า ทีม CPC 19 ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 (รางวัลชมเชย) สร้างความยินดีแก่คณาจารย์และผู้บริหาร ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศเอกสารเผยแพร่