มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2565 นวัตกรรมการบริการ: กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการ  อ.ดร.มนษิรดา ทองเกิด  download
 2565 Service Innovation of Eco-Friendly Hotel in Thailand  อ.ดร.มนษิรดา ทองเกิด  download
 2565 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพมหานคร  อ.ดร.ชมพูนุท ภาณุภาส อ.ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส  download
 2565 พลังแห่งปัญญาในผู้สูงอายุ: บทวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์และเกมล่าชีวิต  อ.สิทธิชัย สุขธรรมสถิต, ผศ.ดร.ฐิติพร สังขรัตน์, อ.อิงคยุทธ พูลทรัพย์, อ.ยศกร วรรณวิจิตร ผศ.ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ  download
 2565 ปัญหาและแนวทางการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เสียงเอ๋อท้ายพยางค์儿化韵 ในภาษาจีน  อ.มาลิน หัตกิจธาตรี  download
 2565 แนวปฏิบัติต้นแบบอันทรงพลังของผู้สูงวัยในซีรีส์SQUID GAME  ผศ.ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ, ผศ.ดร.ฐิติพร สังขรัตน์  download
 2565 ทักษะแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมภายใต้สภาวะสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  อ.อนิรุทธิ์ เจริญสุข, อ.หทัยรัตน์ สวัสดี  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่