มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic work

1. Full Name                     MRS. PRATIMA BUNCHAU

2. Academic Title               Lecturer (Mathematics)

3. E-mail                           A.pratima@hotmail.com

4. Educational Background

 

Academic Degrees

 

Institutions

Year of Graduation

M.S. (Applied Statistics)

NIDA

2003

B.Sc.(Statistics)

Silpakorn University

1999

 

 

 

 

 

5. Field of Interest (Expertise)

Statistics

6. Academic Works

1. Research

Survey of Customer Satisfaction in Service Quality of Don Hua Lo Sub-district Municipality Mueang Chon Buri District Chonburi Province Annual Budget (2018)

2. Articles

A Causal Relationship Model of Service Quality, Perceived Value and Customer Satisfaction of Relatives Received Services in the Hospital, Thailand. (2015)เอกสารเผยแพร่