มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic work

1. Full Name                     MR. SITTICHAI SUKTHUMSATIT

2. Academic Title               Lecturer (Social Science)

3. E-mail                           Tonpukpui@outlook.co.th

4. Educational Background

 

Academic Degrees

 

Institutions

Year of Graduation

M.A. (History)

Srinakharinwirot University

2006

B.Ed. (Business Education) / B.A. (Mass Communication)

Srinakharinwirot University / Ramkhamhaeng University

1998/1997

 

5. Academic Works

1) Research

​ -​ The Realization of the Youths towards the Social Problems Found in the Series "Hormone" Season 1 and 2 (2016)เอกสารเผยแพร่