มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic work

1. Full Name                     MRS. PRATTANA UNGKAPRASATCHAI

2. Academic Title               Lecturer (Social Science)

3. E-mail                           Banbouthong@hotmail.com

4. Educational Background

 

Academic Degrees

 

Institutions

Year of Graduation

M.A. of Science (Industrial and Organizational Psychology

Ramkhamhaeng University

Thammasat University

2013

B.A.Education /B.A.NURSING/Diploma of Nursing

Ramkhamhaeng university/ Sukhothai Thammathirat Open University

1990/2002/1986

 

 

 

 

5. Field of Interest (Expertise)

Psychology / Nursing/ Education

6. Academic Works

1. Research

The Use of State Power to Buddhism in Thailand (2018)

2. Articles

A Study of Vipassana Practice in Cetanakaraniya Sutta (2019)เอกสารเผยแพร่