โครงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
     

 ศิลปศาสตร์คว้า 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
     

 การประกวด RMUTTO MUSIC AWARDS 2022
     

 พะยอมเกมส์ ครั้งที่15 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
     

 การประกวด Mister&Miss RMUTTO 2022
     

 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ราชมงคล 9 แห่ง กับ Langkawi Tourism Academy (LTA) ประเทศมาเลเซีย
     

 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรม การประดิษฐ์กระทงใบตองรักษ์สิ่งแวดล้อม
     

หน้าที่   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  


เอกสารเผยแพร่