สาขาวิชาการจัดการการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก จักรพงษภูวนารถ จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)"
     

 โครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)”
     

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35
     

 ซ่อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2565
     

 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รบรอบ 54 ปี
     

 พิธีลงนาม MOU คณะศิลปศาสตร์กับวิทยาลัยพณิชยการบางนา
     

 ซ่อมย่อยรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 มีนาคม 2565
     

หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13   14   15   16   17   18   19   20  


เอกสารเผยแพร่