ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะศิลปศาสตร์
     

 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่น 1 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
     

  เดินวิ่ง SCT CHAN FUN RUN 2022 วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้
     

 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
     

 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
     

 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรน่าเรียนในระดับปริญญาตรี 256
     

 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันการปูเตียงแบบดูเว้ (Devet)
     

หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  


เอกสารเผยแพร่