โครงการย่อยของนักศึกษา ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
     

 ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
     

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 7
     

 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๗
     

 จัดอบรมผู้นำสอนสแต็ค ระดับ C ครั้ง ที่ 1 2567
     

 จัดอบรมผู้นำสอนสแต็ค ระดับ C ครั้ง ที่ 1 2567
     

 เปิดรับสมัครปริญญาโท และ ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจการกีฬาสมัยใหม่
     

หน้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  


เอกสารเผยแพร่