กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) วันที่ 18 มีนาคม 2567

ขอเรียนเชิญ หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับทุน(Fundamental Fund) ผู้ประสานงานด้านวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออกประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/mbMnc7tCfi8bXu4W7
ลงวันที่ 15 มีค. 2567


เอกสารเผยแพร่