มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์

ข้อตกลงในการร้องเรียน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอ ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และ รายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอก

การกรอกข้อมูล

  1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย *** ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
  2. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่เปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
  3. หากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อยืนยันความจริง ถือว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง
  4. ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับเอกสารเผยแพร่