พิธีรับผ้ากฐิน พระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 โค้ชหรั่ง ประเสริฐ อินนุ้ย อดีตนักฟุตซอลทีมชาติ ร่วมให้ความรู้

 โครงการมอบเสื้อผ้ากีฬาให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านสร้างคำ

 โครงการแข่งขันทักษะ สาขาวิชาภาษา

 ครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสนามกีฬา สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

 LA Games ครั้งที่ 1

 โครงการปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทยสืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า และอนุรักษ์

 MOU อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 MOU โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

 ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

 กิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะศิลปศาสตร์

 วันคล้ายวันจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 12 ปี

หน้าที่   1  2   3  


เอกสารเผยแพร่