::งานนโยบายและแผน::
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ PDF Print E-mail
Written by plan   
Thursday, 29 September 2016 04:30

1. บันทึกขออนุมัติปรับแผนโครงการ (สำนักงาน) อัพเดต 3 ก.ค.62

2. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (สำนักงาน) อัพเดต 3 ก.ค.62

3. ขอส่งเงินยืมทดรองราชการ, โครงการ (กรณียืมเงิน) อัพเดต 3 ต.ค.62

4. ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ, กิจกรรม (กรณีไม่ยืมเงิน) อัพเดต 3 ต.ค.62

5. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร,กรรมการตัดสิน (บุคคลภายใน) อัพเดต 3 ก.ค.62

6. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร,กรรมการตัดสิน (บุคคลภายนอก) อัพเดต 3 ก.ค.62

7. แบบตอบรับวิทยากร

8. แบบตอบรับคณะกรรมการตัดสิน

9. ใบปะหน้าการเบิกจ่ายและสรุป (สำนักงาน) อัพเดต 7ก.พ.62

10.(รูปเล่ม)แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

11. มาตรการประหยัด-ประจำปีงปม.58

12. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อัพเดต 3 ก.ค.62

13. แบบฟอร์มขออนุมัติ(รายละเอียดโครงการ)

Last Updated on Friday, 08 May 2020 09:40
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 PDF Print E-mail
Written by plan   
Wednesday, 25 May 2016 10:25

คลิกที่นี่..

 

Last Updated on Wednesday, 25 May 2016 10:39
 
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ประจำปี 2560 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 21 September 2015 09:16

ง.2-1 (แบบฟอร์มครุภัณฑ์)

ง.3-1 (แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง)

ง.5-1 (แบบฟอร์มคำเสนอขอโครงการ) (ปรับมิ.ย.58)

Last Updated on Monday, 21 September 2015 09:21
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 01 May 2015 00:00
คลิกที่นี่ 
Last Updated on Monday, 21 September 2015 09:23
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 27 April 2015 00:00

คลิกที่นี่..

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 03:15
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 4 of 6