::งานนโยบายและแผน::
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 22 July 2019 05:03

คลิกที่นี่...

 
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิทยาเขต 2561-2565 ฉบับปรับปรุุงตัวชี้วัด (ครั้งที่1) PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 22 July 2019 05:01

คลิกที่นี่...

 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2561-2565 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 22 July 2019 04:54

คลิกที่นี่...

 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF Print E-mail
Written by plan   
Tuesday, 26 February 2019 04:19

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธ.ค.61)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) (ธ.ค.61)

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการฝึกอบรมสัมมนา (ธ.ค.61)

อัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้าง ซ่อมแซม (ธ.ค.61)

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 04:27
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6