::งานนโยบายและแผน::
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ประจำปี 2565 PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 03 July 2020 07:40

1. คู่มือการกรอกแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ (ณ วันที่ มิ.ย. 63)

2. ง.2-1 (ครุภัณฑ์)

3. ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง)

4. ง.4 (โครงการวิจัย)

5. ง.11 (โครงการหารายได้)

6. ง.12 (ทุนการศึกษา)

7. แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ

 
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ 2564 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 05 August 2019 08:51

คู่มือ ณ วันที่ เม.ย 62

คู่มือการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2564

ง.2-1 (ครุภัณฑ์)

ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง)

ง.11 (หารายได้)

แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 22 July 2019 05:03

คลิกที่นี่...

Last Updated on Wednesday, 29 July 2020 09:34
 
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิทยาเขต 2563-2565 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 22 July 2019 05:01

คลิกที่นี่...

Last Updated on Wednesday, 29 July 2020 09:38
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6