Untitled Document

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบเอกสารนี้