เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ความเห็นของหัวข้อ “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

 1. มีการปรับรูปแบบของเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน

 2. -ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวประสานงานกับแผนกต่างๆเช่น แจ้งงานความคืบหน้าของงาน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลท์. ทำให้สามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีหลักฐาน
  -ใช้เทคโนโลยีเพื่อเตือนความจำงานต่างๆ
  เมื่อใกล้ครบกำหนดส่งงานต่างๆ แอพพลิเคชั่นจะเตือน. ทำให้ไม่ลืมว่าต้องตามงานเรื่องใดบ้าง

 3. -ใช้ได้ง่าย..ขึ้นสำหรับกรณีที่จะต้องเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก ในแต่ละเรื่อง
  – ใช้เตือนความจำได้ง่าย..เพราะเจ้าหน้าที่ที่มีอายุมากขึ้นมีความสะดวกมากกว่าแต่ก่อน

 4. – นำ กูเกิ้ลคาเรนดา มาเพื่อสร้างปฏิทินแผนการทำงาน , คอยเตือนความจำ
  – นำ กูเกิ้ลไซต์ มาสร้าง การแนะนำแผนก
  – ใช้ ไลน์ , เฟส ติดต่อประสานงาน , บันทึกการทำงาน
  – ใช้ ยูทูบ ,เฟส บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน , สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้
  – ใช้ กูเกิ้ลแม็บ บันทึกสถานที่ ที่ไปอบรม เพื่อสามารถค้นหาได้รวดเร็วเวลาต้องการติดต่อประสานงาน

  *** สามารถใช้ เทคโนโลยี จากโทรศัพท์ได้ทุกพื้นที่ แค่มีอินเตอร์เน็ต ***

  • – นำ กูเกิ้ลไดว์ เพื่อเก็บข้อมูลในการทำงาน สามารถเปิดดูได้ โดยไม่ต้องพกพาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ เพียงแค่มีอุปกรณ์ในการเปิดอ่านข้อมูล

 5. 1.มีความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการดำเนินงาน
  2.ลดปริมาณผู้ดำเนินงาน และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง
  3.ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากขึ้น
  4.ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการดำเนินการได้
  5.สร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้
  6.ลดปริมาณเอกสาร (กระดาษในระหว่างการดำเนินงานได้มา
  7.ลดขั้นตอนในระหว่างการดำเนินการได้มาก
  8.ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บเอกสาร (กระดาษ

 6. – มีการลงรับและออกเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในการทำงาน
  – มีการใช้ google ในการค้นหาระเบียบต่างๆในการตรวจสอบงาน
  – มีการใช้ line กลุ่มงานคลัง(กรมบัญชีกลาง) ในการสอบถามปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ
  การอบรม การประชุมฯ ฯลฯ ที่พบเจอในการทำงาน

 7. เก็บงานและเอกสารไว้ที่ google drive สามารถแชร์ไฟล์งานได้ทีละหลายๆ คน ทำให้แต่ละคนทำงานได้โดยไม่ซ้ำซ้อนและสะดวกรวดเร็วขึ้น

 8. 1.นำส่งเอกสารผ่านระบบ e-document
  2.ใช้ไลน์ ติดต่อประสานงานในงานต่างๆ
  3.ใช้คอมพิวเตอร์เตอร์ในการจัดเก็บบทความวารสาร

 9. ใช้ google drive ในการเก็บ+แชร์ไฟล์เอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานที่สะดวก

 10. -ใช้ google drive ในการเก็บและส่งเอกสารไฟล์ต่าง
  – การสื่อสารและติดต่อประสานงานต่างๆผ่านทางไลน์
  – จัดเก็บเอกสารข้อมูสถิติในแต่ละปีด้วยคอมพิวเตอร์
  – ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการหาองค์ความรู้ใหม่ๆจาก google

  • เอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน เช่น
   – การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ , ในgoogle drive
   – การรับ-ส่งเอกสารได้ภายในไม่กี่วินาที่ทาง e-mail
   – การแชร์ข้อมูลทางdriveงาน
   – การจัดเก็บข้อมูลทางdrive เพื่อที่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้
   – การติดต่อกับผู้ร่วมงานทางไลน์
   – การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
   ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคนิคต่างๆของเทคโนโลยีมีการใช้งานง่ายขึ้นมาก

 11. – เก็บงาน ส่งงาน ผ่าน google drive แชร์ไฟล์ให้บุคคลอื่นโดยไม่ต้องผ่านแฟลชไดร์ท สามารถ forward ข้อมูลให้ได้ทีละหลายๆคนในครั้งเดียว
  – ใช้ Fanpage ในการเผยแพร่ข่าวต่างๆ
  – ใช้ line ในการติดต่องาน

 12. ใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสาร ส่งงานหรือผ่านทาง google drive
  ใช้อินเตอร์เน็ตในการเพื่อค้นหาข้อมูลหนังสือ

 13. เอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน เช่น
  – การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ , ในgoogle drive
  – การรับ-ส่งเอกสารได้ภายในไม่กี่วินาที่ทาง e-mail
  – การแชร์ข้อมูลทางdriveงาน
  – การจัดเก็บข้อมูลทางdrive เพื่อที่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้
  – การติดต่อกับผู้ร่วมงานทางไลน์
  – การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
  ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคนิคต่างๆของเทคโนโลยีมีการใช้งานง่ายขึ้นมาก

 14. 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถทำให้มนุษย์ทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ มากยิ่งขึ้น
  2. ช่วยด้านการบริการ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย ผู้ที่ต้องการใช้บริการก็จะสามารถ ใช้ระบบฐานข้อมูลจากสถานที่หรือเวลาใดก็ได้
  3. ช่วยดำเนินการในหน่วยงาน เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดระบบการทำงาน
  4. ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันในการทำงานหรือติดต่อประสานงาน

 15. 1.แจ้งงานผ่านช่องทางโซเชียล​
  2.ส่งงานผ่านemail
  3.หาข้อมูลจากอินเตอร์เนต
  4.สแกนงานเก็บแทนรูปแบบเอกสาร

 16. เพื่อสะดวกรวดเร็วในการทำงาน​และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร​ และการติดต่อส่วนงานต่างๆผ่านระบบ​เช่น​ ไลท์​ เฟสบุ๊ค​ฯลฯ

 17. เทคโนโลยีที่ดีย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ช่วยแก้ปัญหาได้
  1.มีความถูกต้อง บันทึก อัพเดตข้อมูลที่จะนำเข้าไปประมวลผลไม่มีข้อผิดพลาด
  2.มีความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีเกิดจากข้อมูลที่มีการรวบรวมจากแหล่งเชื่อถือได้
  3.ตรงประเด็น เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับงานที่ต้องการทำ ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
  4.มีความง่าย เทคโนโลยีมีลักษณะใช้งานง่ายต่อการทำนั้นๆ
  5.มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความทันสมัยกับการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
  6.สามารถตรวจสอบได้ ถึงความถูกต้องรวมทั้งแหล่งที่มาได้ของข้อมูล

 18. ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงาน ตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การครีเอทงาน การสื่อสารและการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ที่สำคัญ คือ เทคโนโลยีเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 19. นำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 1 ลดการเก็บข้อมูลซำ้ซ้อน. 2 รักษาความถูกต้องของข้อมูล. 3 ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก. 4 สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างแพร่หลาย. 5 สะดวกในการค้นหา. 6 มีความเป็นอิสระของข้อมูล เช่น เพิ่มเติม/แก้ไข/ปรับปรุง/ลบ

 20. 1. การใช้line ในการประสานงานทำให้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง ทันถ่วงที
  2. ประหยัดกระดาษ จากการส่งเอกสาร
  3. เอกสารสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายไม่ต้องหาเอกสาร เรื่องจากเก็บไฟล์ในเมล สามารถทำงานได้จากโทรศัพท์ที่มีอินเตอร์เน็ตได้ในทันที

 21. – มีการนำแอปพลิเคชัน Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทั่วถึงมากขึ้น
  – มีการใช้ google drive ในการเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อประหยัดกระดาษ ประหยัดเวลา และยังสามารถแชร์งานให้เพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย
  – มีการใช้อินเทอร์เน็ต ในการค้นหาข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  – มีการใช้งาน website/Fanpage เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ทั้งบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกทราบและสามารถติดต่อเพื่อตอบข้อสงสัยได้

 22. ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงาน ตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล
  1. การใช้ไลน์หรืออีเมล์ในการส่งข้อมูล ภายในและภายนอกหน่วยงาน
  2. การเก็บข้อมูลใน Extarnal เพื่อความปลอดภัยในงานที่สูญหาย
  3. การหาความรู้ในการทำงาน เช่น Google หรือ หน่วยงานภายนอก

 23. “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ”

  ด้านการใช้ Application ต่างๆ (Application ในที่นี้ หมายรวมถึงโปรแกรมที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ devices อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

  1.ศึกษาการใช้งานของแต่ละ application เพื่อให้ทราบว่า application ที่ใช้
  ตอบโจทย์การทำงานของเรามากน้อยแค่ไหน โดยค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ แล้วลงมือทำตาม
  2.เปิดใจ ฝึกฝนการใช้งาน application นั้นให้คล่อง นอกจากนั้นแล้ว ควรทราบคีย์ลัดที่สำคัญของแต่ละ application เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
  3.กรณีที่ application สนับสนุนให้จัดเก็บข้อมูลบ่อยๆ ควรจัดเก็บข้อมูลบ่อยๆ ระหว่างการปฏิบัติงาน
  4.กรณีที่ application นั้นไม่สามารถใช้งานได้ ควรหา application สำรองที่ใช้งานง่าย
  มาใช้งานแทน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  5.ควรฝึก application ประเภทเดียวกันให้ได้หลายๆ โปรแกรม เพื่อเป็นการฝึกทักษะความเชี่ยวชาญให้กับตนเอง
  ———————————–

  ด้านการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Cloud Technology
  1.ควรศึกษาวิธีการใช้ Cloud Technology ในแต่ละ application ในเรื่องของหน่วยความจำแรกเข้า รวมถึงวิธีการเพิ่มหน่วยความจำด้วยวิธีการต่างๆ (ถ้ามี) จากแหล่งที่ให้บริการ Cloud Technology
  2.พึงระมัดระวังในการดึงไฟล์จาก Cloud Technology มาใช้ โดยพิจารณาว่าเปิดไฟล์นั้นจากแหล่ง Cloud Technology นั้นเลยหรือไม่ ถ้านำไฟล์มาวางบน desktop ควรนำไฟล์นั้นนำเก็บไว้ใน Cloud Technology ด้วย เพื่อให้ระบบได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

  การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ควรทราบวิธีการใช้งานของแต่ละ application ประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตน พร้อมกับบูรณาการการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 24. -นำแอปพลิเคชั่นเข้ามาช่วยเรื่องการประสานงานกับทุก ๆ แผนกเพื่อความรวดเร็ว สะดวก ลดเวลาในการทำงาน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน และหาตัวช่วยเก็บข้อมูลเอกสารใน กูเกิ้ลไดร์ฟ ง่ายต่อการสืบค้นและลดการใช้กระดาษไปได้อีกทางนึง

 25. การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธืภาพ. ดังนี้
  1. การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมทางบัญชีเพื่อช่วยให้สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว
  2. เพื่อช่วยในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากและหลายปี
  3. ช่วยในเรื่องการสืบค้นข้อมูล เช่น ระเบียบการ ๆ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
  4. มีการส่งข่าวสารและติดต่อประสานงานกัน เช่น line กลุ่ม ประชุมกันครบทุกคนในแผนก แท้อยู่ต่างที่กัน ประหยัดเงินและข้อมูลสามารถกับมาดูย้อนหลังได้

 26. – สามารถใช้เทคโนโลยีประสานงานกับแผนกอื่นๆได้ เช่น ติดต่อประสานงานผ่านทางไลน์
  ทางอีเมล์
  -เพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงานได้มากยิ่งขึ้น

 27. 1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว
  2. ช่วยให้เก็บไฟล์งานไว้สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก
  3ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง

 28. ใช้เฟสบุคเพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆในการทำงาน
  ใช้ไลน์ในกานติดต่อสื่อสาร​และประสานงานทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในกานทำงาน

 29. รู้จักใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกก็ทำให้งานมีคุณภาพสูง มีลักษณะครอบคลุมในเนื้องาน กระจายข่าวสารที่ชัดเจนได้ฉับไว ลดเวลาการทำงานหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลจำเป็น และยังเป็นกลุ่มทางโซเชียลที่สามารถรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นละตอบโจทย์ซึ่งกันและกันได้ดี

 30. ถ่ายรูปใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ส่งทางแอพพลิเคชันไลให้กับทางบริษัทฯ เพื่อให้เข้ามาดำเนินงานส่งมอบงานตามระยะเวลา ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการส่งแฟกซ์

 31. ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลในกูเกิ้ล เกี่ยวกับระเบียบฯ หนังสือเวียน หรือค้นหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในงาน. ได้อย่างง่ายดาย เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มงานผ่านโซเชียล

 32. -ใช้โปรแกรมคำนวณค่า factor f ในงานก่อสร้างทำให้ได้ค่าที่มีความถูกต้อง แม่นยำ
  – ใช้เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ ถ่ายรูปงาน
  เมื่อมีการชำรุด บกพร่องหรือเสียหาย. และพิมพ์ข้อความเพื่อแสดงจุดหรือพิกัด สถานที่ตั้ง ที่ได้รับความเสียหายนั้น ส่งให้ผู้รับจ้างเพื่อเข้ามาแก้ไข และนำรูปนั้นเก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต

 33. ประโยชน์ของเทคโนโลยีในการทำงาน
  – สามารถสื่อสารข้อมูล ข่าวสารกับผู้รับบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
  -ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงาน
  -มีระบบการจัดเก็บข้อมูล ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ในการสืบค้นข้อมูล
  -สามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน

 34. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มีการแจ้งข่าวและติดต่อประสานงานกันในกลุ่ม Line ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง ระบบปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร

 35. ใช้ กูดเกิลไดรฟ์ ในการบันทึกทจัดเก็บข้อมูล สำรองข้อมูลป้องกันไฟล์ห่ยจากคอมพิวเตอร์ สามารถเปิดใข้งานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
  ใช้ line application ใช้ในการติดต่อสื่อสารประสานงานผ่านทางข้อความและผ่านทางสนทนา
  ใช้ messenger application ใช้ในการติดต่อประสานงานผ่านข้อความและผ่านทางสนทนา ช่นเดียวกับ Application Line
  ใช้ e mail ในการส่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานหรือไปเอกสารรูปถ่ายและอื่นๆที่สามารถส่งได้ เพื่อลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร
  เทคโนโลยีที่ใช้งานทั้งหมดนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีและสะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูลและข้อความเสียง สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ ไม่ตรงประเด็น ลดระยะเวลา การทำงาน ได้เป็นอย่างดี

 36. 1 ใช้ line หรือ fb ในการสื่อสาร , ส่งเอกสาร รวมถึงการกระจายข่าวในเเต่ละหน่วยงาน
  2 ใช้ระบบเก็บข้อมูล เเทนการเก็บข้อมูลใน ไฟล์ excel เพื่อสามารถค้นหาง่าย ทำงานง่าย
  3. เก็บข้อมูลใว้ใน clound บ้าง เช่น google drive เพื่อลดการสูญหายของข้อมูล

 37. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน โดย
  1. ใช้งานระบบ E doc ในการรับส่งหนังสือราชการ
  2. ใช้งาน google from ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่างๆ
  3. สือสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook ในการสั่งงานหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆ
  4. การใช้โปรแกรม Ms office ในการสร้างงานต่างๆ ซึ่งจะลดเวลา และข้อผิดพลาด หรือการใช้โปรแกรมออกแบบในการทำสื่อประชาสัมพันธ์
  5. การใช้อุปกรณ์สำนักงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการแสกนงานด้วยเครื่องแสกน ซึ่งจะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดการสูญเสียจากความเสี่ยงต่างๆ และยังสามารถส่งไฟล์อีเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

 38. 1.การใช้ระบบ clound ในการ backup ข้อมูล หรือดึงข้อมูลมาใช้ได้แบบ real time เพราะปัจจุบันทุกคนจะมีสัญญา internet หรือ 3g/4g ใช้กันอยู่แล้ว จะทำให้สะดวกในการอัพหรือดึงข้อมูลมาใช้ได้ตลอดเวลา
  2.การสร้าง group line facebook ในการประสานงานติดต่อสื่อสาร แต่ในที่นี้เราต้องระบุการใช้งานว่า group นี้ใช้ทำงานอะไรบ้าง เพื่อกันการแชทที่เกินขอบเขตของการทำงาน

 39. นำ google เข้ามาใช้งานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยหาจาก blog ของชาวต่างชาติและคนไทย และใช้อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางเข้ามาช่วย เช่นเครื่องตรวจวัดสัญญาณ internet หรือ card pci dbug เข้ามาใช้งานควบคู่กันไป

 40. 1 ใช้ line หรือ fb ในการสื่อสาร , ส่งเอกสาร รวมถึงการกระจายข่าวในเเต่ละหน่วยงาน
  2 ใช้ระบบเก็บข้อมูล เเทนการเก็บข้อมูลใน ไฟล์ excel เพื่อสามารถค้นหาง่าย ทำงานง่าย

 41. การไลฟ์สดหรือสตรีมงานต่างๆจะใช้ซอฟแวร์ที่มีความทันสมัยกว่า้ดิมเช่น โปรแกรมobs

 42. การไลฟสดขอให้ใช้โปรแกรมที่ง่ายและทันสมัยบวกกับอุปกรณ์ก็ต้องมีความทันสมัยใหม่และดีมากกว่าเดิม

  ให้มีการกระจายสัญญานWifiให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม

 43. สัญญานwifiต้องกระจายและครอบคุมมากกว่าเดิม
  นำโปรแกรมไลฟ์สตรีมที่ง่ายและทันสมัยเข้ามาใช้

 44. ใช้ googledrive ให้เป็นประโยชน์ สำหรับงานของผม ในการฝากไฟล์ สถิตินักศึกษา
  เวลาติดต่อ งานหรือมีคนมาขอ สถิติ จะได้โหลดจาก googledrive ของผมได้

 45. – การใช้ google ในการค้รหาข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล
  – การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรผ่าน line
  – การแจ้งข่าวสารและรับข่าวสารทาง facbook

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Website