ครั้งที่ 10 ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ความเห็นของหัวข้อ “ครั้งที่ 10 ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

  1. สามารถใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้

  2. นำไปใช้เพื่อนำมาพัฒนากับตนเองได้เป็นอย่างดี

  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามรถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานในครั้งต่อไปเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply to ธัญณัฐ คำศรี Cancel reply

Your email address will not be published.

Website