ครั้งที่ 7 การให้บริการ

ความเห็นของหัวข้อ “ครั้งที่ 7 การให้บริการ

  1. ได้นำเรื่องการเปลี่ยนทัศนคติมาใช้ เพราะไม่ชอบงานให้บริการ แต่พอเปลี่ยนความคิดทำให้เราทำงานมีความสุขขึ้น

  2. เน้นการบริการด้วยใจ ทำให้คนรับบริการมีความพึงพอใจ

  3. มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ทำให้บุคคลมาติดต่อรู้สึกดี

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มาติดต่อประสานงาน

  5. การให้บริการที่ดี ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Website