ครั้งที่ 6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ความเห็นของหัวข้อ “ครั้งที่ 6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

  1. นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทำให้บุคคลภายนอกและภายในนำข้อมูลต่างๆไปใช้ได้

Leave a Reply to jintana Cancel reply

Your email address will not be published.

Website