วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาการตลาด

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาการบัญชี

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาการจัดการ

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์เเละการจัดการ

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาการโฆษณาฯ

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาเศรษฐศาสตร์

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขามัลติมีเดีย

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาระบบสารสนเทศฯ

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

คณะศิลปศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาพลศึกษาและนันทนาการ

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาสังคมศาสตร์

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาการท่องเที่ยว

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สาขาภาษาไทย

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สำนักงานคณะศิลปศาสตร์

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

งานคลังและแผน

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

งานบริการงานทั่วไป

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

งานบริหารงานบุคคล

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เเบบประเมินความพึงพอใจเเผนกระบบสารสนเทศ ผู้ลง  darklord20 วันที่ลง 13 ก.พ. 2015 ถึง31 ธ.ค. 2018

เเบบประเมินความพึงพอใจเเผนกเครือข่าย ผู้ลง  darklord20 วันที่ลง 05 มี.ค. 2015 ถึง31 ธ.ค. 2018

เเบบสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ผู้ลง  darklord20 วันที่ลง 24 พ.ค. 2017 ถึง31 พ.ค. 2020

แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 2560 ผู้ลง  nonenapat วันที่ลง 26 มี.ค. 2018 ถึง01 มิย. 2018

งานพัฒนานักศึกษา

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

งานกิจการพิเศษ

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

งานนโยบายเเละเเผน

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ

สำนักวิทยาเขต

ไม่มีเเบบสอบถามในระบบ  เลือกวิทยาเขต
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   วิทยาเขตบางพระ   วิทยาเขตจันทบุรี   วิทยาเขตอุเทน  

คู่มือการใช้งาน
สมัครสมาชิก