ภาพกิจกรรม

Image 01

back big

ทำความสะอาด

Image 01

big cleaning

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ของวิทยาเขต