Site Title
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์แผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


 


 ติดตามอ่านวารสาร "Science & Technology Asia" ผ่านฐานข้อมูล Thai Journals Online (Thaijo) ได้แล้ววันนี้  
     

 ติดตามอ่าน "วารสารหาดใหญ่วิชาการ" ได้แล้ววันนี้  
     

 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับตัวเล่ม ได้ปิดตัวลงแล้ว โปรดติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในรูปแบบออนไลน์ได้ที่นี่  
     

 ติดตามอ่าน "วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" ได้ที่นี่  
     

 ติดตามอ่าน "วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" ได้ที่นี่  
     

 ภาพบรรยากาศสัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 แผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)  
     

 การสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ  
     

 เว็บไซต์ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการและข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     

 บริการห้องค้นคว้า : อีกหนึ่งบริการสนับสนุนการเรียนการสอน  
     

 ++ ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ++