Site Title
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์แผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


 


 การสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ  
     

 เว็บไซต์ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการและข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     

 บริการห้องค้นคว้า : อีกหนึ่งบริการสนับสนุนการเรียนการสอน  
     

 ++ ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ++  
     

 CNKI ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
     

 ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch  
     

 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ : ทางเลือกใหม่ของการศึกษาค้นคว้า  
     

 บริการบทความวารสาร : ทางเลือกใหม่ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
     

 อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการรับข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องผ่าน Application ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphone  
     

 Pressreader บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์กว่า 4,000 ฉบับจากทั่วโลก