มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์แผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


 


 บริการห้องค้นคว้า : อีกหนึ่งบริการสนับสนุนการเรียนการสอน  
     

 ++ ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ++  
     

 CNKI ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
     

 ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch  
     

 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ : ทางเลือกใหม่ของการศึกษาค้นคว้า  
     

 บริการบทความวารสาร : ทางเลือกใหม่ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
     

 อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการรับข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องผ่าน Application ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphone  
     

 Pressreader บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์กว่า 4,000 ฉบับจากทั่วโลก  
     

 D-Library : ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของชาติในรูปแบบดิจิตัล (เอกสารฉบับเต็ม) จัดทำโดย หอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  
     

 ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)