มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออ�?วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ ยินดีต้อนรับทุกท่าน


 

 


   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  [18 พค. 2560]
   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  [18 พค. 2560]
   โหวต SMART BOY & SMART GIRL ปีที่ 2  [08 พค. 2560]
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  [04 พค. 2560]
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8  [25 เมย. 2560]
   แนวปฏิบัติรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ตะวันออก  [02 มีค. 2560]
   ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  [28 ธค. 2559]
   ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  [14 ธค. 2559]

อ่านข่าวทั้งหมด