มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออ�?วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ ยินดีต้อนรับทุกท่าน


 

 


   รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งที่ 2-2560  [16 กพ. 2561]
   รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1-2561  [16 กพ. 2561]
   นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ  [12 กย. 2560]
   การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความสามารถของนักศึกษา ปีการศึกาษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560  [24 สค. 2560]
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดได้  [09 กค. 2560]
   ประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพทางสถิติในการวิจัย   [09 กค. 2560]
   ใบสมัครอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไปพร้อมรายละเอียด รุ่นที่2  [19 มิย. 2560]
   อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10  [12 มิย. 2560]

อ่านข่าวทั้งหมด