::งานนโยบายและแผน::
แผนผล ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 15 June 2018 14:00

คลิกที่นี่...

Last Updated on Monday, 16 July 2018 09:12
 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (ปรับปรุงตัวชี้วัด) PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 15 June 2018 13:55

คลิกที่นี่...

Last Updated on Monday, 16 July 2018 09:14
 
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิทยาเขต 2561-2565 (ปรับปรังตัวชี้วัด) PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 15 June 2018 13:50

คลิกที่นี่...

Last Updated on Monday, 16 July 2018 09:14
 
แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 12 March 2018 02:54

คลิกที่นี่........

Last Updated on Monday, 12 March 2018 08:17
 
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ประจำปี 2562 PDF Print E-mail
Written by plan   
Thursday, 03 August 2017 04:06

1. คู่มือการเสนอขอโครงการ

2. ง.2 (สรุปครุภัณฑ์)

3. ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) (ใหม่)

4. แบบฟอร์มเสนอขอโครงการ (ใหม่)

5. ง.11 แบบฟอร์มโครงการ (หารายได้)

Last Updated on Thursday, 24 August 2017 07:33
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5