Untitled Document

ประกาศกำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการถ่ายรูปทำบัตรได้ดังเอกสารแนบด้านล่าง