Untitled Document

การเข้าใช้งาน Email CPC ของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถใช้งาน Email CPC ได้ โดย 
ชื่อบัญชีผู้ใช้ = ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลภาษาอังกฤษ@cpc.ac.th
รหัสผ่าน = รหัสบัตรประชาชน

เช่น นักศึกษาชื่อ tester  นามสกุล sukit 
ชื่อบัญชีผู้ใช้ จะเป็น  tester.sukit@cpc.ac.th


โดยการเข้าสู่ระบบครั้งเเรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ทำการกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวเอง
ถ้ามีปัญหา กรุณาติดต่อ นายกิรัณ เรืองทรัพย์  ตึก 5 ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เบอร์ติดต่อ 

0-2692-2360-4 ต่อ 263

เข้าระบบ Emaill CPC ได้ที่  http://mail.cpc.ac.th


อีเมล์ @cpc.ac.th เป็นบริการอยู่บน GSuite ของ Google มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมุลบนคลาวด์ขนาด 1EB (1,240,000 GB)

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://drive.cpc.ac.th โดยใช้บัญชีของ @cpc.ac.th