ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลับเสนาธิการทหาร ครบรอบปีที่ 60

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบปีที่ 60 ปี (24 เมษายน ของทุกปี) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 7.00-8.30 น. ณ ห้องโถง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ 


Untitled Document